Om Peregrino

Om Peregrino

Skriv kommentar til Peregrino:

 
 
 

Ulla Henriksen

 

Læste teologi i Danmark og Østrig.

Har lært økologisk landbrug i Tyskland.

Blev anlægsgartner med eget firma i Danmark.

Har arbejdet i forskellige sociale sammenhænge: Med misbrugere, med handicappede.

Talrige pilgrimsvandringer med grupper for eget rejsebureau Pilgrimmen/Peregrino.

 

Er katolik, tilhører i kirken den traditionelle fløj.

Traditionel betyder for mig, at kirkens samlede lære er den, der fører til et godt og rigt liv.

 

Jeg ønsker gennem mine holdninger at give et ja til livet, det liv vi alle har fået og fået lov til at leve.

Det drejer sig om mennesker, men det drejer sig også om alt andet levende. Vi har som mennesker pligt til at sørge for at jordens øvrige skabninger ikke udsættes for overgreb som følge af ligegyldighed og rovgriskhed.

 

Når lejlighed gives, f.ex. i rejseselskab - og i det fællesskab der er under udvikling på basis af pilgrimsvandringerne - deltager jeg gerne i dialog,

men netop en åben og ærlig dialog med interesse i både at lytte og at tale.

Dialogerne kan meget gerne være, og er som regel, dialoger hvor forskellige konfessioner, religioner og trosretninger deltager.

 

Menneskeligt fællesskab betyder:

Respekt - at omgås hinanden som de enestående individer, vi hver for sig er. Ingen er bedre, ingen er dårligere, ingen er mere "rigtig" end andre.

Den frihed vi som kristne har, lever selvsagt på en baggrund af respekt for hinanden.

Ærlighed - det fordrer åbenhed. For nogle er udfordringen mobilisering af mod, for andre at tilsidesætte behovet for magt.

Tryghed - der følger af respekten for hinanden og af det ærlige sindelag