Pilgrimsvandringer

Alto Adige

 

Camino Portoghese

 

Abbaye Notre Dame de Senanque

 

Teresa af Avila

Af deltagere på vandreture kræves kun en almindelig god form i hvilken man kan gå ca.25 km pr. dag i forskelligt terræn.

 

M.h.t. deltagernes holdninger til bl.a. religiøse spørgsmål er alle meget velkomne.

Som det vil fremgå andet sted på siden har jeg mit ståsted i den katolske kirke. Jeg deltager meget gerne i dialog, men jeg har ikke noget ønske om deltagere, der på forhånd har en negativ holdning til religion, til konfessionelle forskelligheder, forskellige trosretninger m.v.

Åbenhed overfor hinandens forskelligheder er således en forudsætning.